Informace
Dnes je: 28. 5. 2024
Čas:
Svátek má: Vilém
Závody na víkend:

  Počítadlo
TOPlist
CZIN.eu
Bison

Nitrokoloběžky
  Úvodní stránka Beskydské ligy
Záznamů: 1-5 z celkem 139   Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Přihlášky do BLHPS 2024 - finch 2024-04-02 07:52:18

Nikdo se jako pořadatel ročníku 2024 nepřihlásil. Startovné tedy vybere SDH Vyšní Lhoty a předá jej poté případnému pořadateli.

Přihlášky do ligy naleznete zde: [odkaz]

Vyplněné přihlášky posílejte hlavně na e-mail radim.sosty@hotmail.com, v kopii pak na admin@beskydskaliga.info. Termín pro přihlášení do ligy je do 30. 4. 2024 včetně.

Startovné pro sezónu 2024 je ve výši 1500 Kč za družstvo. Toto je nutné uhradit taktéž do 30. 4. 2024 na účet 2101612283/2010. Do poznámky k platbě je třeba uvést „Startovné BL“ a název sboru. Sbor posílá startovné za všechny přihlášená družstva v jedné platbě. 

Zápis ze schůze zastupitelů BLHPS 2024 - finch 2024-02-12 08:09:08

Schůze zastupitelů BLHPS se konala v pondělí 5. 2. 2024 v zasedací místnosti hasičárny na Hájově.

Zúčastnilo se 10 sborů: Bartovice, Fryčovice, Vyšní Lhoty, Hájov, Karolinka, Frýdek, Skalice, Trojanovice, Velké Karlovice a Bystré. Omluvily se Stanislavice.

Průběh jednání je popsán v následujících bodech.

1. Úprava pravidla o rovnosti bodů

Stávající pravidlo o shodě počtu bodů dvou družstev bylo shledáno nedostatečným a byla jednohlasně schválena jeho úprava ve znění:

V případě shodného počtu bodů družstev v konečné tabulce bodování ligy rozhodne o konečném pořadí minitabulka, která se vypočítá tímto způsobem:
Za každé první místo na ligovém kole družtvo obdrží do minitabulky 3 body, za 2. místo 2 body a za třetí místo 1 bod.
Pokud ve vypočtené minitabulce má každé družstvo jiný počet bodů, určí se konečné pořadí dle pořadí v této minitabulce (družstvo s nejvíce body se umístí na nejlepším pořadí).
Pokud bude i v minitabulce shodný počet bodů mezi družstvy, budou se zkoumat počty celkových umístění na ligových kolech od prvních míst postupně po následující místa, 
dokud se nenarazí na odlišný počet umístění. Poté se lépe umístí v celkové tabulce tým, který získal více takových umístění.
Například 3 týmy (označeny A, B a C) mají v celkové tabulce shodný počet bodů a to na sdíleném celkovém 3. místě. 
Rozhoduje se tedy o celkovém 3., 4. a 5. umístění. Tým A má v minitabulce nejvyšší počet bodů, umístí se tedy na celkovém 3. místě.
Týmy B a C mají shodný počet bodů i v minitabulce. Zkoumáme tedy počet prvních míst v ligových kolech.
Oba týmy se umístily na prvním místě jednou. Zkoumáme tedy druhá místa a zde se umístil tým B celkem 3x a tým C pouze jednou.
Tým B tedy obsadí celkovou 4. pozici a tým C pozici 5.

2. Ligová kola

Schválená ligová kola pro sezónu 2024

Bystré - 25. 5. 14:00
Vyšní Lhoty - 22. 6. 13:00
Velké Karlovice - 7. 7. 10:00
Trojanovice - 13. 7. 10:00
Karolinka - 27. 7. 10:00
Skalice - 10. 8. 15:00
Stanislavice - 17. 8. 13:00
Frýdek - 7. 9. 13:00
Hájov - 7. 9. 20:00
Fryčovice - 14. 9. 19:00

3. Předběžný zájem účasti týmů

  • kategorie muži: 10 týmů
  • kategorie ženy: 4 týmy
  • kategorie 35+: 2 týmy


4. Ligový pořadatel

Zatím se o pořádání ligy nikdo nepřihlásil. Případný zájemce nechť se hlásí na e-mail radim.sosty@hotmail.com.

5. Složení rady BLHPS

Rada prozatím zůstává stejná jako doposud. Pokud se přihlásí pořadatel, nahradí jeho zástupce Jana Rozbroje, který je v radě za loňského pořadatele, SDH Frýdek.

6. Datum schůze zastupitelů

Většina okolních lig pořádá schůzi již na podzim a jejich kalendáře soutěží jsou tak již známy mnohem dříve. Pro lepší koordinaci ligových kol se zastupitelé dohodli, že schůzi zastupitelů BLHPS budeme od příští sezóny pořádat také na podzim.

7. Aktualizace stropu startovného

Zastupitelstvo jednohlasně schválilo navýšení maximálního přípustného startovného na ligových kolech na 200 Kč. Reagujeme tak na zvýšení nákladů na pořádání soutěží. Pořadatelé si mohou určit startovné libovolně, nesmí však být vyšší než 200 Kč.

8. Přihlašování do ligy

Družstva se mohou přihlásit do BLHPS do 30. 4. 2024 včetně. Formulář pro přihlášení má vypracovat pořadatel (který zde uvede i číslo účtu pro zaplacení ligového startovného). Jelikož pořadatel zatím znám není, zatím se přihlašovat nelze.

Situaci vyřeší rada BLHPS nejpozději k 31. 3. 2024.

Výše startovného zůstává stejná, 1500 Kč za družstvo.

Schůze zastupitelů BLHPS 2024 - finch 2024-01-24 09:51:33
 
Rada BLHPS zve všechny zastupitele na schůzi zastupitelů BLHPS, která se bude konat v pondělí 5. 2. 2024 od 18:00 v zasedací místnosti hasičárny na Hájově.

Předběžná agenda:
  • pořadatelé letošního ročníku
  • ligová kola 

Družstva 2023 - finch 2023-05-04 16:53:02

Přihlášená družstva do BLHPS pro rok 2023.

Nebyla naplněna podmínka pro účast alespoň 3 týmů v kategorii 35+. Pokud se tedy už nikdo dodatečně nepřihlásí, kategorie nebude vypsána a bude vráceno startovné.

Muži:

Stanislavice
Paskov
Frýdek
Brušperk
Trojanovice
Velké Karlovice
Hájov
Karolinka
Vyšní Lhoty
Fryčovice
Skalice
Bystré

Ženy:

Stanislavice
Brušperk
Trojanovice
Hájov
Hájov HAPPY
Bartovice
Fryčovice
Skalice

35+:

Frýdek
Hájov

Ligová kola 2023 - finch 2023-05-04 16:48:46

Seznam oficiálně potvrzených ligových kol BLHPS pro sezónu 2023.

Kolo Pořadatel Datum Čas
1. Bystré 27.05.2023 14:00
2. Vyšní Lhoty 24.06.2023 13:00
3. Trojanovice 15.07.2023 10:00
4. Karolinka 29.07.2023 10:00
5. Skalice 12.08.2023 15:00
6. Stanislavice 19.08.2023 13:00
7. Hájov 02.09.2023 20:00
8. Frýdek 09.09.2023 13:00
9. Brušperk 16.09.2023 ?
10. Fryčovice 16.09.2023 19:00

ToMax - Webdesign & text © 2007. Všechna práva vyhrazena