Informace
Dnes je: 23. 6. 2021
as:
Svtek m: Zdeka
Zvody na vkend:

  Potadlo
TOPlist
CZIN.eu
Bison

Nitrokolobky
  vodn strnka Beskydsk ligy
Zznam: 1-5 z celkem 119   Zatek | Pedchoz | Nsledujc | Konec

Propozice VL a Frdek - finch 2021-06-14 14:24:22

Protoe nefungují kontakty, není ani kam vkládat propozice, proto opt improvizace.

Vyšní Lhoty: PROPOZICE

Frýdek: PROPOZICE (opravený odkaz)

Pihlen drustva - finch 2021-06-14 12:56:19

Vera nám s plnocí skonil termín pro pihlášení do BLHPS 2021. Zde uvádím seznam pihlášených drustev, jejich zastupitel a konený seznam ligových kol. Máme problém s databází našeho webu, proto nefungují kontakty. Take zatím aspo takto.

Kategorie mui

 1. Lubno
 2. Skalice
 3. Bystré
 4. Frýdek
 5. Stanislavice
 6. Trojanovice
 7. Hájov
 8. Fryovice
 9. Brušperk
 10. Nová Ves
 11. Vyšní Lhoty

Kategorie eny

 1. Skalice
 2. Hájov HAPPY
 3. Fryovice
 4. Pstruí
 5. Brušperk

Kategorie 35+

 1. Frýdek
 2. Hájov
 3. Vyšní Lhoty

Ligová kola

26. 6. 2021 - Vyšní Lhoty - 13:00
3. 7. 2021 - Frýdek - 15:00
17. 7. 2021 - Nová Ves - 13:00
7. 8. 2021 - Skalice - 15:00
14. 8. 2021 - Stanislavice - 13:00
4. 9. 2021 - Bystré - ?
4. 9. 2021 - Hájov - 20:15
18. 9. 2021 - Brušperk - 11:00
18. 9. 2021 - Fryovice - 19:00

Zastupitelé BLHPS

Lubno - Miroslav Mikuš (731 002 111, mikumi@seznam.cz)
Skalice - Patrik Taichman (725 494 814, ptaichman@gmail.com)
Bystré - Jií Foldyna (602 565 113, jifol@centrum.cz)
Frýdek - Jan Rozbroj (733 114 379, rozbroj.j@seznam.cz)
Stanislavice - Lukáš Pinkava (736 616 481, l.pikav@seznam.cz)
Trojanovice - Marek Lana (733 526 267, lancamar@centrum.cz)
Hájov - Vojtch Jalvka (737 032 468, jaluvkav@seznam.cz)
Fryovice - Martin Šrámek (776 021 133, martin.540@seznam.cz)
Pstruí - Libor Bák (737 579 991, whizzzzz@seznam.cz)
Brušperk - Tadeáš Glivický (731 456 252, tegedent@gmail.com)
Nová Ves - Tomáš Kocich (603 769 125, kocich3@seznam.cz)
Vyšní Lhoty - Radim Šostý (606 291 859, radim.sosty@hotmail.com)

Pihlaovn 2021 - finch 2021-05-31 14:26:56
Ahoj všem,
 
s picházejícím rozvolováním je ji moné poádat amatérské sportovní soute (momentáln je limit 150 osob ve venkovním areálu a sportovní oddíly do 30 osob). A další rozvolnní se chystají. Proto rada BLHPS rozhodla zahájit pihlašování do ligy. 
 
Pihlášku, kterou naleznete [zde], pošlete na radim.sosty@hotmail.com a admin@beskydskaliga.info nejpozdji do 13. 6. 2021 vetn. Zárove je nutné uhradit startovné do ligy do stejného data na úet 2101612283/2010. Startovné zstává stejné, 1500 K za drustvo, do poznámky k platb uvete název tým! O výbr startovného se stará SDH Vyšní Lhoty, ale poadatel pro letošní roník oficiáln vybrán není. 
 
Pedbné termíny ligových kol 2021
 1. Vyšní Lhoty 26. 6. 2021
 2. Frýdek 3. 7. 2021
 3. Nová Ves 17. 7. 2021
 4. Skalice 7. 8. 2021
 5. Stanislavice 14. 8. 2021
 6. Hájov 4. 9. 2021
 7. Bystré 4. 9. 2021
 8. Brušperk 18. 9. 2021
 9. Fryovice 18. 9. 2021
Pokud má ješt nkdo zájem o poádání ligového kola a splnil podmínky v sezón 2019 nebo 2020, napište na radim.sosty@hotmail.com. Pokud by se nkdo chtl poádání zíci, napište co nejdíve na stejný mail.
 
Pravidla zstávají stejná jako pro loskou sezónu, tedy oproti standardním pravidlm pedevším tyto body:
 • Pokud nebudou pihlášena alespo 3 drustva 35+, kategorie nebude otevena. V tomto pípad bude umonno startovat pihlášeným týmm 35+ v kategorii mui.
 • Aby byl ligový roník povaován za dokonený a byl vyhlášen mistr, musí probhnout alespo 6 ligových kol.
 • Kadý tým vstupuje do ligy s rizikem, e pokud zdravotní stav jeho závodník nedovolí odbhat všechna ligová kola, nebudou mu ádným zpsobem kompenzovány ztracené body.
 
 
Za radu BLHPS
Radim Šostý

Pedbn pihlky - finch 2021-05-07 17:10:20

Zde je tabulka pebn pihlášených drustev a ligových kol. Vše je zatím nezávazné. Drustva lze nahlásit na radim.sosty@hotmail.com, o poádání ligového kola se mou hlásit i SDH, které splnily podmínky v sezón 2019.

SDH

Mui

eny

35+

Ligové kolo

Vyšní Lhoty

1

1

1

26. 6.

Frýdek

1

1?

1

3. 7.

Nová Ves

1

1

-

17. 7.

Skalice

1

1

-

7. 8.

Stanislavice

1

0

0

14. 8.

Hájov

1

1

1

4. 9.

Fryovice

1

1?

-

11. 9. nebo 18. 9.

Brušperk

1

1

-

Ano, termín dle situace

Bystré

1

-

-

Ano, termín dle situace

Pstruí

-

1

-

Ne

Paskov

1

-

-

Ne

BLHPS 2021 - finch 2021-03-16 19:06:56
Ahoj všem,
 
doba je sloitá a nikdo z nás neví, co se letos bude dít. Chtli bychom vám ale dát vdt, e se rada BLHPS bude snait uspoádat i tento roník, pokud to v njaké rozumné podob pjde.

Chtli bychom od vás alespo orientan vdt, zda máte zájem letos závodit, kolik tým byste pihlásili a zda máte zájem o poádání ligového kola, pípadn v jakém termínu.

Nic není závazné, pedevším u termín soutí chápeme, e to nelze moc dopedu urit. Ale aspo bychom mli njakou pedstavu o kalendái ligových kol.

Schzi zastupitel bychom uspoádali a v ten moment, kdy by vláda povolila amatérský sport. Na schzi bychom si poté odhlasovali pravidla pro tento roník, termín pro pihlášení drustev a ligová kola.
 
Odepisovat mete na radim.sosty@hotmail.com, seznam pedbných úastník a soutí budu udrovat na stránkách BLHPS.
 
Za radu BLHPS
Radim Šostý

ToMax - Webdesign & text 2007. Vechna prva vyhrazena