Informace
Dnes je: 23. 1. 2021
Čas:
Svátek má: Zdeněk
Závody na víkend:

  Počítadlo
TOPlist
CZIN.eu
Bison

Nitrokoloběžky
  Úvodní stránka Beskydské ligy
Záznamů: 6-10 z celkem 113   Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Shromáždění zastupitelů BLHPS - finch 2020-05-25 21:41:59

Dne 20. 5. 2020 došlo ve Pstruží ke shromáždění zastupitelů sborů účastnících se BLHPS. 

Prozatím bylo dohodnuto, že červnová kola se posunou, či zruší a o nových (konečných) termínech ligových kol se rozhodne na dalším shromáždění zastupitelů, které se bude konat 22. 6. 2020 od 18:00 v zasedací místosti SDH Pstruží, č.p. 93.

Proto posouváme termín přihlašování do ligy na 21. 6. 2020. Startovné zatím stále není nutné platit.

Rada i většina zastupitelů BLHPS chce, aby letošní sezóna proběhla. Uděláme pro to vše, co bude možné.

Vyjádření rady BLHPS k sezóně 2020 - finch 2020-04-14 10:41:05
Vážení zastupitelé BLHPS a soutěžící,
 
dne 31. 3. 2020 vydalo SH ČMS opatření k současné situaci v ČR, ve kterém se ruší veškeré pohárové soutěže do 30. 6. 2020. Toto rozhodnutí jistě všichni chápeme, bohužel se to ale přímo dotýká naší ligy. Za dané situace by se nekonala kola na Bystrém, v Brušperku, Pstruží a Palkovicích.
 
Rada se zatím dohodla na posunu termínu přihlášení týmů do ligy na 29. 5. 2020 s tím, že zatím není nutné platit startovné a pokud by se liga letos rozeběhla, vydáme nový termín pro zaplacení.
 
Toto nám dá nějaký čas navíc, abychom mohli reagovat na aktuální situaci těsně před sezónou. Do té doby se musíme dohodnout, jaké budou případné reakce.
 
Pokud dojde k prodloužení zákazu pořádání soutěží, pak je jasné, že se sezóna zruší. Pořadatelství ligy zůstane Pstružímu do roku 2021, případné zaplacené startovné se týmům vrátí a v lednu uspořádáme novou schůzi BLHPS.
 
Pokud by došlo ke zrušení zákazu před 30. 5. (první kolo na Bystrém), může sezóna proběhnout ve standardním režimu.
 
Pokud ale budeme od 1. 7. 2020 moci pořádat soutěže, nastávají 2 varianty:
  1. I v tomto případě letošní ročník zrušit.
  2. Pokusit se přesunout první 4 kola na pozdější termíny a absolvovat ročník ideálně se všemi koly.
Tady žádáme zastupitele BLHPS o vyjádření, kterou variantu preferují. Především potřebujeme znát názor Bystrého, Brušperku, Pstruží a Palkovic, zda by vůbec měli zájem pořádat soutěž v jiném termínu.
 
Tato informace šla do e-mailu všech zastupitelů, odpovídat lze na e-maily členů rady radim.sosty@hotmail.com, pmatula@seznam.cz, gliva@centrum.cz, m.kaby@seznam.cz, rencauhlirkova@seznam.cz.

Zápis ze shromáždění představitelů BLHPS z 15.1.2020 ve Pstruží - finch 2020-01-20 13:18:27

Zápis ze shromáždění představitelů Beskydské ligy pohárových soutěží ze dne 15.1.2020 v prostorách obce Pstruží

Účast 10 SDH: Frýdek, Nová Ves, Vyšní Lhoty, Paskov, Skalice, Fryčovice, Hájov, Brušperk, Pstruží a Bystré.
Omluveni: Stanislavice a Palkovice

Zápisné do ligy BLHPS zůstává na 1 500,- za družstvo. Startovné zůstává na 150,- Kč.


1) Počet kol pro rok 2020 v kat. muži a ženy je stanoven na: 11, v kat. 35+ bude asi 7, vše dle domluvy v této kategorii

Termíny kol v roce 2020:

30.5. - 13:30 - Bystré M, Ž, 35+?
6.6. - 10:00 - Brušperk M, Ž
27.6. 10:00 - Pstruží M, Ž, 35+?
27.6. - 16:00 - Palkovice M, Ž, 35+
4.7. - 15:30 - Frýdek M, Ž, 35+?
18.7. - 13:00 - Nová Ves - M, Ž, 35+?
25.7. - 13:00 - Vyšní Lhoty - M, Ž, 35+
8.8. - 15:00 - Skalice - M, Ž, 35+
15.8. - 13:00 - Stanislavice - M, Ž
5.9. - 19:30 - Hájov - M, Ž, 35+
19.9. - 19:00 - Fryčovice M, Ž, 35+

V kat. 35+ se pořádající kol do zahájení ročníku ještě upřesnění, proto otazníky.

SDH Paskov kolo nechce pořádat

2) Návrhy změn pravidel s platností od roku 2020

- v bodě 4.1 - Družstvo, které pořádá kolo BLHPS, musí být účastníkem BLHPS minulého ročníku, na kterém se musí zúčastnit minimálně 75% soutěží. Jedno v jaké kategorii (Když závodí v kat. M,Ž bude 11 kol, tak 75% z těchto kol. V kat 35+ když bude 7 kol, tak 75% z těchto kol.)

- V bodě 4.4.2 v případě úmyslného poškození hadice (např. uzavřením rozdělovače, prošlápnutí tretrou atd.) může být družstvo diskvalifikováno za nesportovní chování.

Do 30.4.2020 zaslat přihlášky do BLHPS na whizzzzz@seznam.cz
Do 30.4.2020 zaslat zápisné na účet SDH Pstruží 107-8898390207/0100

3) Rada BLHPS pro rok 2020

Pavel Matula - SDH Fryčovice
Michal Kabát - SDH Hájov
Tadeáš Glivický - SDH Brušperk
Radim Šostý - SDH Vyšní Lhoty
Renáta Uhlířová - SDH Pstruží - pořádající

4) Zakončení BLHPS proběhne 7.11.2020 v kulturním domě ve Frýdlantu nad Ostravicí

Pozvánka na shromáždění představitelů Beskydské ligy 2020 - admin 2020-01-07 19:00:21

Tímto svoláváme shromáždění představitelů Beskydské ligy pohárových soutěží.

Tato se uskuteční ve středu 15.1.2020 od 17:00 hod. v zasedací místnosti SDH Pstruží č.p. 93.

Pořádajícím sborem pro letošní rok je SDH Pstruží

Počet za SDH 1 zástupce / max. 2. / + současná rada BLHPS + admini BLHPS

Program:

1. Zahájení
2. Počet a termíny kol pro rok 2020
3. Návrhy změn pravidel
4. Volba rady BLHPS pro rok 2020
5. Diskuze
6. Závěr


Zároveň:
-  pokud víte již své termíny kol, napište je do uzamčeného fóra, nebo mi je zašlete
-  pokud víte, že se nezúčastníte schůze, nebo letošního ročníku, tak mi to napište
-  pokud máte návrhy na změny pravidel napište je do uzamčeného fóra, nebo mi je zašlete

Jsou zváni i případní noví účastnici

Zápis ze shromáždění zastupitelů BLHPS konané dne 16.1.2019 na hasičárně v Brušperku - admin 2019-01-29 20:33:12

Účast SDH: Bystré, Brušperk, Fryčovice, Frýdek, Hájov, Lubno, Nová Ves, Palkovice,
Skalice, Stanislavice, Vyšní Lhoty. Omluvení: Baška a Pstruží


1) Pořádající SDH pro rok 2019 – Bystré


2) Uzávěrka přihlášek a zaplacení do BLHPS je do 30.4.2019 /včetně/. Viz. Pravidla
BLHPS pro rok 2019.


3) Předpokládaný termín zakončení BLHPS 2.11.2019 v restauraci u Toflů


4) Počet ligových kol pro rok 2019 je stanoven na 12. Kategorie 35+ : 7.


5) Ligová kola:
1.6.2019 – Bystré – M, Ž, 35+
8.6.2019 – Brušperk – M, Ž
22.6.2019 – Baška – M, Ž
29.6.2019 – Pstruží – M, Ž
29.6.2019 – Palkovice – M, Ž, 35+
6.7.2019 – Frýdek M, Ž
20.7.2019 – Nová Ves – M, Ž, 35+
27.7.2019 – Vyšní Lhoty – M, Ž, 35+
10.8.2019 – Skalice – M, Ž, 35+
17.8.2019 – Stanislavice M, Ž
7.9.2019 – Hájov – M, Ž, 35+
14.9.2019 – Fryčovice – M, Ž, 35+


6) Pravidla. Zastupitelstvo schvaluje:
- Zápisné do ligy na 1 500,- za družstvo
- Startovné na soutěžích ve výši 150,- za družstvo BLHPS. Zároveň mít
v obálkách adekvátní finanční částky, poháry, popřípadě medaile.
- Povinnost mít zveřejněnou aktuální startovní listinu min. 7 dní předem a to
buď na stránkách webu, facebooku, nebo v uzamčeném fóru BLHPS
- Propozice zasílat na emailovou adresu admina a Radima Šostého
- Povinnost mít na soutěžích BLHPS viditelný digitální odpočet času přípravy.
Možnost zdarma zapůjčit od SDH Fryčovice nebo Vyšní Lhoty


7) Rada BLHPS pro rok 2019:
- Pavel Matula – SDH Fryčovice
- Michal Kabát – SDH Hájov
- Tadeáš Glivický – SDH Brušperk
- Dalibor Velčovský – SDH Vyšní Lhoty
- Jakub Ralenovský – SDH Bystré


8) Závěr


Zapsal: Dalibor Velčovský – SDH Vyšní Lhoty dne: 16.1.2019

ToMax - Webdesign & text © 2007. Všechna práva vyhrazena